Fysiotherapie van der Meij maakt gebruik van cookies om de website te analyseren en te verbeteren. Hiermee kunnen wij u beter van dienst zijn. Door op 'akkoord' te klikken geeft u toestemming voor het gebruik van cookies. In de cookie- en privacyverklaring vindt u meer informatie over het gebruik van cookies op deze site.

Tarieven

Praktijktarieven 2022
Code Omschrijving Tarief
1000 Reguliere zitting fysiotherapie Vanaf 37,50 euro
1001 Reguliere zitting inclusief aan huis toeslag Vanaf 47,50 euro
1400 Eenmalig consult fysiotherapie Vanaf 47,50 euro
1700 Extra lange zitting fysiotherapie Vanaf 52,50 euro
1864 Screening en intake en onderzoek na screening Vanaf 37,50 euro
1870 Intake en onderzoek na verwijzing Vanaf 37,50 euro
1960 Niet nagekomen afspraak Vanaf 37,50 euro
  Informatieverstrekking/ rapportage aan derden tbv de verzekerde Vanaf 52,50 euro

Onze tarieven voor fysiotherapie sinds 2017:

Wij hebben met onze praktijken een weloverwogen besluit genomen voor 2017, namelijk het weigeren van de door de verzekeraars aangeboden contracten waarin de zogenaamde "behandelindex" is opgenomen. Over de behandelindex zijn/worden kamervragen gesteld in politiek Den Haag. Er is veel om te doen. De behandelindex ontmneemt ons die zorg waar u en ik recht op hebben en waarvoor dikke premies betaald worden aan de verzekeraars die dit opleggen. Wij zijn hier niet mee akkoord gegaan.

Daar wij geen contracten met die zorgverzekeraars die de zogenaamde behandelindex hanteren hebben getekend voor 2017 wilden wij de mensen die fysiotherapie nodig hebben een heel goed aanbod doen. Onze tarieven in de bovenstaande tabel zijn derhalve aangepast waardoor het grootste deel van de kosten (oha meer dan 75%) van de behandeling vergoed wordt.

 

Voor afspraken die korter dan 24 uur van tevoren worden afgezegd, kan het volledige voor de behandeling geldende tarief in rekening worden gebracht. Als u in de praktijk behandeld bent, heeft u een betaalverplichting naar onze praktijk. U bent zelf verantwoordelijk voor het bijhouden van het aantal door uw verzekering nog te vergoeden behandelingen. Ons verzoek aan u is om dit regelmatig te controleren zodat u niet voor onaangename verrassingen komt te staan.

Betalingsvoorwaarden praktijk

Indien u via uw huisarts komt en een verwijzing hebt gekregen, dient u die bij uw eerste afspraak te overleggen. Eveneens kunt u bij ons terecht zonder verwijzing van de huisarts, namelijk via DTF (Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie).

  1. Wij verzoeken de cliënt/ patiënt altijd de zorgpas en een identiteitsbewijs mee te nemen naar de eerste afspraak. De behandelend fysiotherapeut kan de verzekeringsgegevens verifiëren via een beveiligde internet verbinding.
  2. Als u in de praktijk behandeld bent, heeft u een betaalverplichting naar de praktijk. Hiervoor heeft u een verzekering afgesloten bij een zorgverzekeraar. De rekening van de behandelingen gaan direct naar uw zorgverzekeraar (tenzij uw zorgverzekeraar dit in zijn contract anders heeft vastgelegd). Zij zorgen voor de afhandeling van de betaling. De behandelend fysiotherapeut zal bijhouden hoeveel behandelingen de cliënt/patiënt van hem/haar heeft ontvangen echter heeft de cliënt/ patiënt zelf de verantwoordelijkheid om bij te houden of er (nog) recht bestaat op vergoeding van de behandeling(en). Dit is door de cliënt/ patiënt zelf na te zoeken in de polisvoorwaarden dan wel op zijn/haar persoonlijke webpagina bij de verzekeraar. Indien er bij de eerste afspraak na controle op verzekeringsrecht geen recht op vergoeding blijkt te bestaan omdat er bijvoorbeeld geen aanvullende verzekering is of omdat het maximum van de vergoeding is bereikt dan dient er per behandeling het verschuldigde bedrag per pin voldaan te worden door de cliënt/ patiënt. De factuur hiervoor kan na goedkeuring van de cliënt/ patiënt per email worden opgestuurd.
  3. Bij niet of niet tijdig afzeggen van de afspraak (minimaal 24 uur van tevoren) brengen wij het volledige voor de behandeling geldende tarief bij de cliënt/ patiënt in rekening. Hiervoor sturen wij de cliënt/ patiënt een factuur welke NIET bij de verzekeraar gereclameerd kan worden.
  4. Facturen dienen binnen de gestelde termijn van 14 dagen te zijn voldaan. Na het verstrijken van deze termijn treedt verzuim in en staat het de fysiotherapeut vrij om zonder nadere ingebrekestelling incassomaatregelen te nemen. Naast de declaratie zal ook wettelijke rente als opslag op het factuurbedrag in rekening worden gebracht. Alle met de incasso van niet betaalde facturen gemoeide kosten, waarvan ook de buitengerechtelijke kosten, komen ten laste van de cliënt/ patiënt
  5. Heeft u een aanvullende verzekering? Dan wordt fysiotherapie vergoed. Kijk uw polis na om te zien hoeveel behandelingen u vergoed krijgt. Kunt u het niet vinden in uw polis of heeft u in het jaar al elders fysiotherapie gehad, neem dan contact op met uw zorgverzekeraar en vraag hoeveel behandelingen u nog over heeft.

Voor het 1ste bezoek fysiotherapie wordt ongeacht of u wel/niet aanvullend verzekerd bent voor fysiotherapie altijd eenmalig een screening/ intake en onderzoek na screening in rekening gebracht. Indien u na de screening/ intake en onderzoek direct een behandeling ontvangt dan wordt deze nog extra als een reguliere zitting fysiotherapie in rekening gebracht.